Kayserito Haber

Üyelik ve Başarı Öyküleri

Üyelik

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Kayseri Ticaret Odası'na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Oda yayınlarımızdan faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan haberdar edilme
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 • Yurt Dışı Fuar organizasyonlarından yararlanma,
 • Ticari Vize işlemleri takibi hizmetinden yararlanma,
 • Uluslararası nakliye sektöründe kullanılan Tır Karnesi hizmetinden yararlanma,
 • Dijital takograf kartı hizmetinden yararlanma,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • K Belgesi hizmetlerinden üyelerimizin indirimli olarak faydalandırılması,
 • TAPDK ruhsat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sigorta acenteliği uygunluk belgesinin verilmesi,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi, müteahhitlik yapı sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık v.b. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • KTO levha,
 • Online belge talebinde bulunabilme,
 • Online borç sorgulama ve ödeme yapabilme,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 • Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Konferans salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi,
 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.

Üye Başarı Öyküleri