Kayserito Haber

Tütün Mamulleri ve Alkol Satış Belgesi Süre Uzatımı


 T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih ve 248816 sayılı yazısında:

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tütün mamulü ve alkollü içki satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevleri Bakanlığımıza devredilmiştir.

Süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığımız İl/İlçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) alınması mümkün olmayacak ve satıcının mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayının sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8. Maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların ( alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgeler, 1 Mayıs 2019 tarihine kadar dolaşımda bulunacaktır.

 

 

 

 

 

2018 YILI İÇİN BELİRLENMİŞ YENİ BELGE ve SÜRE UZATIM İŞLEMİ BEDELLERİ

a)    TOPTAN SATIŞ BELGELERİ:

Tüm mahallelerde 5.750

b)    PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ

1)Merkezlerinde veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde 300 TL

2) İlçe merkezlerinde 210 TL

3) Diğer mahallelerde 75 TL

  c) AÇIK İÇKİ SATIŞ BELGESİ

            1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.240 TL

            2) Diğer mahallelerde 480 TL

d)NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ SUNUM UYGUNLUK BELGELERİ

            1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.035 TL

            2) Diğer mahallelerde 2.760 TL

 

Saygılarımızla…

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147