Kayserito Haber

Tonaj Uygulaması/Denetimi


İl Emniyet Müdürlüğü’nün Odamıza gönderdiği 21/12/2017 tarih ve 33686 sayılı yazısında Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyon Kurulu’nun 13.12.2017 tarihli  toplantısında “Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe Belediyeler ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ihalelerde şartnamelere tonaj sınırlaması getirilmesi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan seyyar kantar ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü  ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce koordineli kurularak 01.01.2018 tarihinden başlayarak tonaj uygulaması/tonaj denetimi ve ceza kesileceği bildirilmiş ve konunun hassasiyetine binaen üyelerimize duyurulması istenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla…