Kayserito Haber

Sayısal Takograf İşlemleri


Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Takograf cihazı;

·                Araç kullanım sürelerini denetler.

·                Araç hızını denetler.

·                Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.

·                Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.

 

Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.

·           Aracın kat ettiği mesafe

·           Aracın hızı

·           Sürüş zamanı

·           Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri

·           Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri

 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.

 

Sayısal Kart Başvurularında Gerekli Olan Belgeler

Kart Tipine göre ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Sürücü Kartı Başvurusu İçin

·           Dekont

·           Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi

·           Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi

·           Biyometrik (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

 

Servis Kartı Başvurusu İçin

·  İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

·  Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

·  Oda Kayıt Belgesi (asıl)

·  Vergi Levhası fotokopisi

·  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi

·  Dekont

·  Başvuruyu imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

·  Servis kaşesi

 

Şirket Kartı Başvurusu İçin

·           İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

·           Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

·           Oda Kayıt Belgesi aslı

·           Vergi Levhası fotokopisi

·           4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

·           Dekont

·           Başvuruyu imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

·           Şirket kaşesi

 

Sayısal Takograf Başvuruları

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un 🔗 http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği ve aralarında Kayseri Ticaret Odası’nın da bulunduğu il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.

 

Sayısal Takograf Kartı Başvuruları

STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki 🔗 https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/sayfasına tıklayarak ön başvurunun yapılması,

Takograf kartı ödemenin yapılarak, başvuru sırasında dekontun odamıza ibraz edilmesi, (Sürücü kartları 100 TL, şirket ve servis kartları 400 TL). Ödeme, Ön başvuru işleminden sonra alınacak ödeme numarası ile T. Vakıflar Bankasının şubelerinden birine ödeme yaparak ilgili evraklar ile odamıza başvurulması gerekmektedir.

⚠ Diğer işlemlerin tamamlanması için odamıza başvuruda bulunulması.
Başvuru sahipleri Odamıza gitmeden önce ön başvuru işlemleri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar.
Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir.