Kayserito Haber

Şahıs İşlemleri


KURULUŞ

-Dilekçe (Tescil işlemleri için)

-Noter Tastikli Tescil Talepnamesi (2 Adet) not: tc kimlik numarası bulunmak zorundadır.

-Taahhütname -Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

- Vergi levhası fotokopisi (2 adet) --Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

ŞAHIS DEĞİŞİKLİK

-Dilekçe -Taahhütname

-Tescil Talepnamesi

-Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

 

ŞAHIS TERKİN

-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )

-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)

-Mal Beyannamesi -Vergi Terk Yazısı