Kayserito Haber

Şahıs İşlemleri


GERÇEK KİŞİ  KURULUŞ

--Dilekçe (Tescil işlemleri için)

--Noter Tasdikli Tescil Talepnamesi (2 adet asıl)

--Taahhütname

--Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

--Vergi Levhası Fotokopisi (2 adet)

--Yeni kayıt bilgi formu

--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

GERÇEK KİŞİ DEĞİŞİKLİK

-Dilekçe -Taahhütname

-Tescil Talepnamesi 2 adet noter onaylı (Değişikliği içeren unvan , adres  ve iştigal konusu)

Not: Eğer iştigal konusu değişiyor veya ilave olacak ise bu hususların tespitinin yapıldığına dair ilgili vergi dairesi tutanağı

-Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

 

GERÇEK KİŞİ TERKİN

-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )

-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)

-Mal Beyannamesi -Vergi Terk Yazısı

 

GERÇEK KİŞİ ACENTEKLİK İLANI

-Tescil Dilekçesi 

-Acentelik Sözleşmesi

-Acentelik vekaletnamesi 2 adet noter onaylı

 

GERÇEK KİŞİ ACENTEKLİK FESHİ

-Tescil Dilekçesi 

 

-Acentelik fesih namesi 2 adet noter onaylı