Kayserito Haber

Özelleştirme


  

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare), aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 487 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 15.680,94 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

250.000

250

22/09/2017

2

İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 129 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 334,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

60.000

250

22/09/2017

 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 425 ada, 14, 15, 16 ve 27 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 19.610,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

750.000

500

22/09/2017

 

 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay Mahallesi, 862 ada, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 no.lu parseller ile 861 ada, 488 no.lu parselde kayıtlı toplam 12.341,00 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

650.000

500

22/09/2017

 

 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 157 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 9.486,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2049/2400 oranındaki hissesi (8.099,36 m2)

İndirmek için Tıklayınız

100.000

100

08/09/2017

2

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 158 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 6.543,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın 324/2400 oranındaki hissesi (883,33 m2)

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08/09/2017

3

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.722,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

4

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.661,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

5

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.586,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08/09/2017

6

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.528,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08/09/2017

7

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 2.083,65 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

08/09/2017

8

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.616,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08/09/2017

9

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı 1.652,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

10

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.702,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

11

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 1.845,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

08/09/2017

12

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.785,09 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

13

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.747,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

15/09/2017

14

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.747,63 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

15/09/2017

15

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.603,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

15/09/2017

16

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.588,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15/09/2017

17

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.565,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15/09/2017

18

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.841,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

19

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.863,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

20

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.878,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

21

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.736,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

22/09/2017

22

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.814,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

22/09/2017

23

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.712,03 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

22/09/2017

24

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.922,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

22/09/2017

25

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.936,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

22/09/2017

26

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.847,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

   

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 -  İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir. Özel yatırım fonları ise OGG’de üye olarak yer alabilirler.

4 -  İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

 5 -  İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine yukarıdaki tabloda yer alan son teklif verme tarihleri ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

6 -  İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

T. Halkbank A.Ş. deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

T. Vakıflar Bankası T.A.O. daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67,

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması hâlinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

 7 -  Teklifler Türk Lirası olarak alınacaktır. İhale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür.

8 -  Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları hâlinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

11 - Ayrıca (0312) 585 8474 – 585 8068 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Betül KORKMAZ

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

betul.korkmaz@kayserito.org.tr

0352.2224528/154