Kayserito Haber

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEK SAYISI 81’E ULAŞTI


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, “33 Yeni Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu”na ilişkin duyurusu aşağıdaki gibidir:

 

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Mesleki Yeterlik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli ve 330192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan ve Ek1’de sunulan 33 yeni meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden on iki ay sonra (25.09.2018 tarihinden sonra) çalıştırılmayacaktır.

 

Odalarımızın desteğiyle, mesleki yeterlilik sınavlarının yerelde düzenlenmesi için faaliyetlerini 81 il ve 160 ilçede sürdüren TOBB MEYBEM, yetki aldığı tarihten bugüne kadar 20 binden fazla adayın mesleki yeterlilik süreçlerini yürütmüş ve başarılı adayların mesleki yeterlilik belgesi almalarını sağlamış olup, her geçen gün kapsamını genişletmektedir.

 

Bu kapsamda Ek2’de sunulan mesleklerde kapsam genişletme süreci tamamlanmış olup, MYK Yönetim Kurulu onayına müteakiben, anılan mesleklerde de sınav ve belgelendirme hizmetleri verilemeye başlanacaktır. Kapsam genişletmesi tamamlanan 4 meslek, yeni tebliğ ile zorunluluk kapsamına alınarak, sınav ücretlerinin “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan karşılanması mümkün hale gelmiştir.

 

İlave olarak, yeni tebliğ ile zorunluluk getirilen ve TOBB MEYBEM”in kapsamında bulunmayan otomotiv ve makine ana sektörlerinde bulunan mesleklerde de kapsam genişletme süreci başlatılmıştır”

 

Başvuruda bulunacak üyelerimize önemle duyurulur.

 

Ek 1 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi

Ek 2 : TOBB MEYBEM Kapsam Genişletmesi Tamamlanan Meslekler