Kayserito Haber

Melikgazi belediyesi Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihalesi 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.30’da


İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

KAKS
KAT ADEDİ

TAŞINMAZ CİNSİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ALTINOLUK

3432

1

2.929,66

E=0,50

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU

2.000.000,00

60.000,00  

2

KÜÇÜKALİ

3097

5

1.418,79

E=2,37

KONUT ARSASI

1.500.000,00

45.000,00  

3

GESİ KUZEY

589

2

707,88

3

KONUT ARSASI

140.000,00

4.200,00  

4

GESİ KUZEY

589

3

707,89

3

KONUT ARSASI

140.000,00

4.200,00  

5

GESİ BAĞPINAR

142

1

800,90

2

KONUT ARSASI

90.000,00

2.700,00  

6

GESİ BAĞPINAR

142

3

905,99

2

KONUT ARSASI

90.000,00

2.700,00  

7

GESİ BAĞPINAR

142

4

897,52

2

KONUT ARSASI

90.000,00

2.700,00  

8

GESİ BAĞPINAR

142

5

912,02

2

KONUT ARSASI

90.000,00

2.700,00  

9

ERENKÖY

8559

9

4.056,09

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

400.000,00

12.000,00  

10

BECEN

4693

6

1.000,50

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

150.000,00

4.500,00   

11

BECEN

4693

8

5.732,00

2

BAĞ VE SAYFİYE ARSASI

600.000,00

18.000,00  

1)    İhale 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

2)    İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.    

3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde, ihale ile ilgili imar durum ve teknik bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görülebilir.