Kayserito Haber

MEDOS YÜKÜMLÜ KULLANIM KILAVUZU


İlgi: TOBB 02.03.2018 tarihli ve 3630 sayılı yazısı

 

İlgi: TOBB 13.04.2018 tarihli ve 6043 sayılı yazısı

 

İlgi: TOBB 20.04.2018 tarihli ve 6355 sayılı yazısı

 

A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususunda başlatılan çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bir uygulama takvimi hazırlandığı belirtilmiştir.

Buna göre; 

 

A.TR dolaşım belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 14 MAYIS 2018 tarihinde,

 

EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesi, D-8 ve İran Menşe İspat Belgesi ile Malezya Menşe Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 28 MAYIS 2018 tarihinde,

 

Gümrük idareleri tarafından vize işlemi yapılmayan Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve Basitleştirilmiş A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 TEMMUZ 2018 tarihinde geçileceği ifade edilmektedir.

 

Konuyla ilgili TOBB tarafından hazırlanan MEDOS sistemine ilişkin kullanım kılavuzu ektedir.

 

EK : MEDOS YÜKÜMLÜ KULLANICI KULAVUZU

 

İlgililere duyurulur,