Kayserito Haber

Kuzey Irak İnşaat Malzemelerinde Uygunluk Belgesi


TOBB’dan alınan 29.12.2017 tarih ve 20350 sayılı yazıda, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yeniden başlatılan sevk öncesi inceleme uygulaması kapsamında İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren inşaat malzemesi ihracatında IKBY tarafından yetkilendirilen Intertek Test Hizmetleri A.Ş.’den alınacak “Uygunluk Belgeleri”nin aranacağı, sözkonusu belgeler temin edilmeksizin gümrüğe ulaşan sevkiyatın mahrece iade edileceği belirtilmektedir.

 

Ek : Duyuru Metni

İlgililere duyurulur,