Kayserito Haber

Kooperatif İşlemleri


 Kooperatif Kuruluş

Tescil Dilekçesi 
-Ana sözleşme  (2 Adet) 
-Taahhütname  (1 adet ) 
-koop Ünvanı Altında İmza Beyannamesi(Yetkililere Ait)
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
-Şirket Kuruluş Formu 
- Kooperatifler için ilana tabi metin 3 adet
-kooperetif kuruluş izin yazısı (Bilim Teknoloji  İl Müdürlüğüden)
Kuruluşta imza sürküsü çıkartılacak ise;
Görev taksim kararı  ( 3 adet)

 

Kooperatif Genel Kurul 
-Tescil Dilekçesi
- Gündem Kararı
-Toplantı Tutanağı 2 adet
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilci Raporu
-Görev Dağılımı ve  İmza Yetkisi Kararı 2 adet
(Not: Toplantı Tutanağında görüşülen hükümlere göre Bilanço , Yönetim Kurulu Faaliyet raporu , Denetim kurulu Faaliyet raporu v.b. evraklar.)
-Yönetim kurluna Yeni katılan üyeler için İmza beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)