Kayserito Haber

Kamu İhalelerinde E-İhale Kapsamı Duyurusu


 T.C KAMU İHALE KURUMU

Düzenleme Daire Başkanlığı

Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi  ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e- teklif alınan beyan usulünün (e- ihale) kapsamı genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyet hizmet alımlarında 1 milyon TL ‘ye, mal alımlarında 8 milyon TL’ye, kadar olan açık ihalelerin ‘’e-ihale’’ ile yapılması mümkün hale gelmiştir.

2 Ocak 2019 itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usul ü ve  4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenler’’ e-ihale’’ ile yapılabilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna açıklanan ‘’ Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat Programı’nda da ‘’E- ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin  düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması’’ eylemine yer verilmiş ve ulusal ölçekte e-ihale kullanımının arttırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardımEkran/EBeyan/default.aspx   ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx?kType=istekli web adreslerinden erişim sağlanması mümkündür.