Kayserito Haber

İş Makinası TescilİŞ MAKİNASI TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

 

TÜZEL KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 • İş makinasının fatura aslı
 • Teknik belgenin aslı
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Oda kayıt belgesinin fotokopisi

 

TÜZEL KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 • Eski ruhsatın aslı
 • Noter satış sözleşmesinin aslı
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Oda kayıt belgesinin fotokopisi

 

GERÇEK KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 • İş makinasının fatura aslı
 • Teknik belgenin aslı
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Vergi kayıtı var ise vergi levhasının fotokopisi

 

GERÇEK KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 • Eski ruhsatın aslı
 • Noter satış sözleşmesinin aslı
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Vergi kayıtı var ise vergi levhasının fotokopisi

 

TÜZEL KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 • Gümrük giriş beyannamesi
 • Makina mühendisi tarafından hazırlanmış teknik belge
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Oda kayıt belgesinin fotokopisi

 

GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • Odamıza hitaben yazılmış dilekçe
 • Gümrük giriş beyannamesi
 • Makina mühendisi tarafından hazırlanmış teknik belge
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Vergi kayıtı var ise vergi levhasının fotokopisi

 

⚠İkinci el olup da fatura ile satışı yapılan ve odamızda iş makinesi bilgi sistemine (imbs) kayıtlı olmayan iş makinelerinin tescili için mahkemelerden alınacak sahiplik belgelerinde; mahkeme kararında veya karar eki tespit raporunda , iş makinesinin başvuru sahibine ait olduğunun net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem iş makinesinin teknik bilgilerinin tespit işlemidir ve mahkeme kararı sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.
 
⚠Odamız iş makinesi bilgi sistemine (imbs) kayıtlı bir iş makinesi, fatura ile el değiştirmiş ise bunlar için mahkeme kararı alınamaz. Bunların satışı veya devrinin noterlerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
⚠İş makinesi tescil belgesinin kaybedilmesi durumunda mahalli gazeteye verilmiş zayi ilanı ve dilekçe talep edilir. Noter satışı yapıldıktan sonra belgenin kaybedilmesi durumunda da aynı yöntem geçerlidir. Gazete ilanını, iş makinesinin yeni sahibinin vermesi gerekmektedir.
 
⚠İş makinesi üzerine Noter tarafından düzenlenen bir rehin sözleşmesi bulunması durumunda; alacaklı ve borçlu tarafların, sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle (aynı gün) Odamıza gelip, iş makinesi üzerine tescil talep etmeleri ve tescil kaydı ile iş makinesi tescil belgesine “rehin şerhi” ni işletmesi gerekmektedir. Aksi halde kanunen rehin tescili kurulmuş sayılmamaktadır.