Kayserito Haber

Bilgi Edinme - Gerçek Kişi


Sayın İlgililer;
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Odamıza müracaat ederek bilgi ve belge talebinde bulunan ve bu taleplerini elektronik posta yoluyla cevap almak isteyen başvuru sahiplerinin sağlıklı bilgi alabilmeleri açısından geçerli bir e-posta adresi bildirmeleri önemle rica olunur.

Ayrıca odamız personeli olup Bilgi Edinme kanunu uyarınca bilgi ve belge talebinde bulunanların başvuru formuna kurum sicil no'sunu eklemeleri gerekmektedir.Bilgi Edinme Formu - Gerçek Kişi 
 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.