Kayserito Haber

G-STIC Konferansı


Sayın Üyemiz,

 

G-STIC (Global Science Technology and Innovation Conference)Küresel Bilim, Teknolojive Yenilik Konferans serileri Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri için teknolojik çözümler üreten en modern küresel konferanslardan biridir. Bu 17 tutkulu hedef üzerinde bütün ülkeler hemfikir olup 2030'a kadar dünyanın daha sürdürülebilir bir hale dönüşmesi arzulanmaktadır. G-STIC konferanslarının organizasyonu VITO (Belçika'da önde gelen bağımsız ve kar amacı gütmeyen araştırma ve teknoloji kuruluşu) ve uluslararası partnerleri olan ACTS (Teknoloji Çalışmaları Afrika Merkezi), AIT (Asya Teknoloji Enstitüsü), IITD (Hindistan Delhi Teknoloji Enstitüsü ) ve TERI (Hindistan Enerji Kaynakları Enstitüsü) ortaklığı tarafından üstlenilmektedir. Bu yeni konferans serisinin ilki 23-25 Ekim 2017'de Brüksel'de düzenlenecektir.

 

G-STIC Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri için entegre teknolojik çözümler üretecek ve bu çözümler küresel olarak rahatlıkla ulaşılabilecek bir bilgi birikimi ve deneyimi oluşturacaktır. G-STIC Birleşmiş Milletler ve diğer sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası forumlardaki teknoloji üzerine tartışmaları, İklim Hedeflerini, ve çok taraflı çevre anlaşmalarının uygulanmasını desteklemeyi hedeflemektedir.

 

G-STIC'in temel amacı gelişimi, bilginin yayılımını ve hem ekonomik hem sosyal açıdan uygulanabilir, geçerli ve makul fiyatlı entegre teknolojik çözümlerin yayılmasını hızlandırmaktır. G-STIC bir konferans serisinden çok daha fazla olarak bilgi tabanları ve küresel uzman ağları inşa etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef için Paris Anlaşması'nın uygulanması için gerekli olan teknolojik dönüşümlerden ve 2030 Sürdürülebilir Gelişim Ajanda'sından yararlanacaktır.

 

G-STIC 30'dan fazla kıdemli temsilciden oluşan Uluslararası bir Danışma Komitesi tarafından yönlendirilmektedir. Bu temsilciler G-STIC konusunda ortak veya benzer faaliyet gösteren farklı Birleşmiş Milletler Komisyonlarından ve uzman enstitülerinden oluşmaktadır.

 

Söz konusu Konferans’ın tanıtıcı broşürü Birliğimiz web sitesi ( www.tobb.org.tr) sag panelinde ‘’Hizmetler’’ başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları / Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmekte olup, etkinliğe ilişkin güncel bilğilere G-STIC web sitesinden düzenli güncellenen son haberlere ulaşabilirsiniz: www.gstic.org    

Saygılarımızla,