Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelik" ile ilgili olarak tüm aksamlar bazında 1/11/2018 tarihinden itibaren Yerli İmalat Durum Belgesi yerine Yerli Malı Belgesi

1 Şubat 2019 , Cuma 13:48
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelik" ile ilgili olarak tüm aksamlar bazında 1/11/2018 tarihinden itibaren Yerli İmalat Durum Belgesi yerine Yerli Malı Belgesi

24/6/2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelik" ile ilgili olarak tüm aksamlar bazında 1/11/2018 tarihinden itibaren Yerli İmalat Durum Belgesi yerine Yerli Malı Belgesi (YMB) istenmektedir.

Enerji makine ekipmanları alanında dışa bağımlılığı azaltarak cari açığımızı düşürme, elektrik üretim maliyetleri ile sera gazı salımını azaltma ve teknoloji transferinin sağlanması amacı ile sektörde önemli gelişmeler sağlanmış olup; yerli katkı oranlarını arttırma çalışmaları devam etmektedir. Dolayısıyla, üyeleriniz tarafından düzenlenmiş/düzenlenecek YMB kritik bir önem arz etmektedir.

Yönetmelik ile sağlanan destekler sonucunda rüzgâr türbin kulesi, rüzgâr türbin kanadı, rüzgâr türbin kulesi bağlantı elemanları, buhar kazanı ve jeneratör gibi önemli parçalar sanayicilerimiz tarafından yerli olarak üretilmekte olup; diğer aksamların da yerli üretilmesine ilişkin destek ve denetimlerimiz devam etmektedir. Bu denetimlerde, Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yerli aksam imalat yerinde ve elektrik üretim tesisinde kontrol edilen, gelişen teknolojiye ve edinilen tecrübelere göre gerektiğinde güncellenebilen alt kırılımlara ilişkin detaylar Ek'lerde verilmiş olup; üyeleriniz tarafından düzenlenecek YMB'nin özellikle bu kırılımlar kapsamında yerli veya ithal değerlendirmesinin yapılarak tanzim edilmesi daha doğru sonuçlar verecektir.Ek :

BES Aksam Tedarikçi Kontrol Kılavuzu (11 sayfa)2- GES-CSP Aksam Tedarikçi Kontrol Kılavuzu (2 sayfa)3- GES-FV Aksam Tedarikçi Kontrol Kılavuzu (4 sayfa)4- HES Aksam Tedarikçi Kontrol Kılavuzu (6 sayfa)5- JES Aksam Tedarikçi Kontrol Kılavuzu (7 sayfa)6- RES Aksam Tedarikçi Kontrol Kılavuzu (9 sayfa)

Aşağıda yer almaktadır.