Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü Duyurusu

12 Nisan 2019 , Cuma 16:41
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü Duyurusu

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek (20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezası), üyelerimizin  konu hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumunun bir örneği ekte yer alan yazısında da belirtilen hususlar hakkında detaylı bilgi aşağıdaki ekte bulunmaktadır.