Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

6 Mart 2019 , Çarşamba 10:36
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Tarım ve Orman Bakanlığından Birliğimize intikal eden; 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 tarih ve 36612508-482.01.02-E. 132625 sayılı yazı ekte bulunmaktadır