KUŞAKLARARASI ŞİRKET YÖNETİMİ İLE KURUMSAL GELECEK PROJESİ

28 Mart 2019 , Perşembe 13:40

Türkiye ekonomisinin %90’ını aile şirketleri oluşturuyor. GSYİH’den aldıkları pay %75’tir. Bu aile şirketlerinin %85 i ilk nesilde yok oluyor. Dördüncü nesile kalan şirket sayısı ise %3’tür. Aile şirketleri şehrimizde de yaygındır ve kurumsallaşma oldukça zayıftır. Odamız bu sorunu aşmak adına, aile şirketlerinin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini, marka ve itibar yönetiminde gelişerek rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için seçkin eğitimcilerle çalışarak üyelerimizden kurumsallaşma sürecinde olan ve/veya kurumsallaşma potansiyeli olan 100 üyemize;

Stratejik Yönetim

Ekip ve Süreç Yönetimi

Finans Yönetimi

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

Kurumsallaşma Yönetimi

konularında eğitimler düzenlenecek ve Kayseri ticaret hayatında farkındalık oluşturulacak. Bu eğitimlerin finansmanını ise odamıza mali yük getirmeyecek şekilde projelendirip ORAN Kalkınma Ajansına sunduğumuz proje ile sağlanmaktadır.