Irak Başbakanı’nın Müteahhitlik, İnşaat, Altyapı ve Konut Sektörüne İlişkin Basın Açıklaması Hakkında Bilgilendirme

11 Nisan 2019 , Perşembe 15:57


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 05.04.2019 tarih 34221550-724.01.03-3766 sayılı yazı, Dış İşleri Bakanlığının 29.03.2019 tarihli ve 81588444-150.05-2019/23212342 sayılı yazısında, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin, 12 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında aşağıda yer alan hususların gündeme getirildiği belirtilmiştir.

Irak’ın yeniden imarı kapsamında, Irak’ın bütün vilayetlerinde asfaltlama, kaldırım döşeme ve kaplama vs. işlemlerini uygulamak üzere çalışma ekipleri oluşturmak için İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığına yetki verilmesi, Irak-Ürdün Ortak Sanayi Bölgesinin kurulması, müteahhitlerin sorunlarının çözülmesi ve projelerin önündeki engellerin kaldırılması hususları Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır.Sosyal konutların inşası için İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı tarafından, “Sosyal Yardım” kapsamında olan ailelere ve özel ihtiyaç sahiplerine arsa tahsisine, diğer vatandaşlara hizmet ücreti karşılığında 300 m2 arsa tahsisine, inşa edilecek konutların bulunduğu bölgelerde gerekli altyapının oluşturulmasına, her biri 30 milyon Irak Dinarı(ID) fiyatlı ve 200 m2lik 33 bin adet konut inşa edilmesine (Basra’da 8000, Bağdat’ta 8000, Ninova’da 4000, Zikar’da 2000 ve Meysan, Mutenna, Divaniye, Vasit, Necef, Kerbela, Babil, Anbar, Selahaddin, Diyala ve Kerkük’te 1000’er adet) kararlaştırılmıştır.

İlgililere duyurulur,