BELARUS KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISI HK.

7 Mart 2019 , Perşembe 14:18

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen;

Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen, Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 10.Dönem Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülecek hususlara ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin görüş ve talepleri sorulmaktadır.

Söz konusu Komisyonun 9. Dönem Toplantısı sonunda imzaladığı belge ekte iletilmektedir.

Konuya ilişkin olarak üyelerimizin görüşlerini Ticaret Bakanlığı ve TOBB'a bildirilmek üzere odamızın resmi mail adresine (info@sivastso.org) 11 Mart 2019 Pazartesi gününe kadar iletmeleri gerekmekte olup tüm üyelerimizin bilgisine sunulur.

İlgililere duyurulur,


Dosya Eki:
Belarus 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Belgesi