Askıya Alınması Uygulaması

26 Kasım 2018 , Pazartesi 09:09

Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine

ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya

alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz

temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere

edilerek karara bağlanmaktadır.