Kayserito Haber

Çankaya Taşınmaz Mal İhalesi


Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Odamıza gönderdiği 32808489-305.99 sayılı yazısında ilan edilmesi istenen metin ve link aşağıda sunulmuştur:

 

Çankaya Belediyesi mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Mad. Uyarınca kapalı teklif usulü yoluyla satılacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.cankaya.bel.tr/uploads/files/ihale%20son.pdf adresinden edinilebilir.

 

Saygılarımızla…