Kayserito Haber

Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07/02/2018 tarih ve 2229 sayılı yazısında;

 

23/01/2018 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısında; 2007-2023 Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Startejisi (UÇES) Belgesinde yer alan hedeflerin ve stratejilerin, mevzuat uyumunun ve yatırımlarının 2007-2016 dönemi için güncel gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi, 2016-2023 dönemi için ise güncellemesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) arasında “Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) Belgesinin Güncellenmesi Projesi”’nin yürütüldüğü hatırlatılmaktadır.

 

Proje ile 2007-2016 yılları arasında yapılmış olan yatırımlar ve gerçekleşme durumlarının ortaya konulduğu, 2016-2023 dönemi için ise çevre sektörü adı altında yapılması gereken yatırımların planladığı ifade edilmiştir.

 

2016-2023 Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi Belgesi ile ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtilmiş olup, söz konusu belgeye https://mobil.tobb.org.tr/DuyuruResimleri/2618-1.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Konunun hassasiyetine binaen tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147