Kayserito Haber

Anonim Şirket İşlemleri


 Anonim şirket Kuruluş İşlemleri

-Tescil Dilekçesi 
-Ana sözleşme  (3 Adet) not:ana sözleşmede ortakalrın tc kimlik numarası bulunmak zorundadır. 
-Taahhütname  (1 adet ) 
-Şirket Ünvanı Altında İmza Beyannamesi 
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
-Ortak Pay Listesi (2 Adet) 
-Şirket Kuruluş Formu ( 5 adet ) 
-Elektronik ortamda ana sözleşme örneği 
-Şirket yetkililerinin vesikalık fotorafları
-SGK Giriş formu (odamızdan Temin edebilirsiniz)(her ortak için)
- ¼ Banka bloke yazısı 
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

Anonim şirket Adres Değişikliği

-Tescil Dilekçesi
- Adres Değişikliği Kararı 2 Adet
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

Anonim şirket Ana Sözleşme Değişikliği

-Tescil Dilekçesi
-Gündem Kararı
-Toplantı Tutanağı 2adet
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilci Raporu
-Tadil Metni
(Not: Toplantı Tutanağında görüşülen hükümlere göre Bilanço , Yönetim Kurulu Faaliyet raporu , Denetim kurulu Faaliyet raporu v.b. evraklar istenebir.)
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

Anonim şirket Organ Seçimi
-Tescil Dilekçesi
- Gündem Kararı
-Toplantı Tutanağı 2 adet
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilci Raporu
-Görev Dağılımı ve  İmza Yetkisi Kararı 2 adet
(Not: Toplantı Tutanağında görüşülen hükümlere göre Bilanço , Yönetim Kurulu Faaliyet raporu , Denetim kurulu Faaliyet raporu v.b. evraklar istenebir.)
-Yönetim kurluna Yeni katılan üyeler için İmza beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

Anonim Şirket Sermaye Artırımı
-Tescil Dilekçesi 
- Gündem Kararı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilcisi Raporu 
-Tadil Metni 2 adet
-Sermeye İştirak Pay Listesi 2 Adet
-Eski Sermayenin ödendi tespit rapouru, M.M.Faliyet Raporu
- Nakit artılan sermayenin ¼ banka blokesi
-Ayni sermaye var Mahkemece atanmış Bilirkişi Raporu
(Not: Toplantı Tutanağında görüşülen hükümlere göre Bilanço , Yönetim Kurulu Faaliyet raporu , Denetim kurulu Faaliyet raporu v.b. evraklar istenebir.)
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

Anonim Şirket Tasfiye Giriş 
-Tescil Dilekçesi 
- Gündem Kararı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilcisi Raporu 
-Tasfiye Kurulu Görev Dağımı İmza Yetki Kararı 2 adet
(Not: Toplantı Tutanağında görüşülen hükümlere göre Bilanço , Yönetim Kurulu Faaliyet raporu , Denetim kurulu Faaliyet raporu v.b. evraklar istenebir.)
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

Anonim Şirket Tasfiye Kapanışı
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Gündem Kararı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilcisi Raporu 
-Tasfiye çağrı ilanları (1.ilan ,2.ilan,3.ilan)
-Bilanço (Aktif –Pasif sıfırlanmış)
-Ortaklşarın SGK çıkş formu
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI
-Tescil Dilekçesi
-Taahhütname
-Şube Açılış Kararı 2 
-Şube Müdürü İmza Beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
Merkezi başka Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtı ise;
Yukarıda istenenlere ek olarak
-120.Madde Belgesi ve Merkez Dosyası
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

ANONİM ŞİRKET ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ
-Tescil Dilekçesi 
- Değişiklik Kararı 2 adet ( Adres , unvan , müdür vb.,)
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

ANONİM ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Kapanış Kararı 2 adet