Kayserito Haber

Anonim Şirket İşlemleri


 ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

--Tescil Dilekçesi                                                                                            --Ana Sözleşme (2 adet)

--Taahhütname (1adet)                                                                              --İmza Beyannamesi

--Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

--Ortak Pay Listesi (2 adet)                        

-- Sermayenin ¼ banka bloke yazısı ve dekontu

--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

--SGK İşe Giriş Formu (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

--Yeni kayıt bilgi formu

 

ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

-Tescil Dilekçesi
- Adres Değişikliği yönetim kurulu Kararı 2 Adet
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

-Tescil Dilekçesi
-Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilci Raporu (Mevzuat çerçevesinde bulunması hallerinde)
-Tadil Metni 2 adet
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

ANONİM ŞİRKET ORGAN SEÇİMİ
-Tescil Dilekçesi
- Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Görev Dağılımı ve  İmza Yetkisi Hakkında Yönetim Kurulu Kararı 2 adet noter onaylı
-Yönetim kurluna Yeni katılan üyeler için İmza beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI
-Tescil Dilekçesi 
- Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilcisi Raporu 
-Tadil Metni 2 adet
-Sermeye İştirak Pay Listesi 2 Adet
-Eski Sermayenin ödendiğine ait ve öz varlığın tespitinin yapıldığı Mali Müşavir Raporu ve Faaliyet belgesi

Not: İç kaynaklardan artış yapılıyor ise bu hususların tespitine ilişkin Mali Müşavir Raporu
- Nakit arıtılan sermayenin ¼ banka blokesi yazı ve dekontu
-Ayni sermaye var ise  Mahkemece atanmış Bilirkişi Raporu ve mahkeme kararı

(Konulan ayni sermeye üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığına dair ilgili müdürlükten alınan beyan)
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

 ANONİM ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ 
-Tescil Dilekçesi 
- Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Tasfiye Kurulu Görev Dağımı İmza Yetki Kararı 2 adet
- Son Bilanço ,

-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

 ANONİM ŞİRKET TASFİYE KAPANIŞI
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Tasfiye çağrı ilanları (1.ilan ,2.ilan,3.ilan)
-Bilanço (Aktif –Pasif sıfırlanmış)
-Ortakların SGK çıkış formu
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI
-Tescil Dilekçesi
-Taahhütname
-Şube Açılış için Yönetim Kurulu Kararı 2 adet noter onaylı
-Şube Müdürü İmza Beyanı şube ünvanı altında
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
Merkezi başka Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı ise;
Yukarıda istenenlere ek olarak
-120.Madde Belgesi ve Merkez Dosyası
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

 ANONİM ŞİRKET ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ
-Tescil Dilekçesi 
- Değişiklik Yönetim Kurulu Kararı 2 adet ( Adres , unvan , müdür vb.,) noter onaylı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

 ANONİM ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Kapanış Yönetim Kurulu Kararı 2 adet noter onaylı

 

ANONİM ŞİRKET ACENTEKLİK İLANI

-Tescil Dilekçesi 

-Acentelik Sözleşmesi

-Acentelik vekaletnamesi 2 adet noter onaylı

 

ANONİM ŞİRKET ACENTEKLİK FESHİ

-Tescil Dilekçesi 

 

-Acentelik fesih namesi 2 adet noter onaylı