Kayserito Haber

Ankara İli Gölbaşı


  

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT 

 BEDELİ (TL)

BİLGİ

NOTU

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

 

1

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 m2 yüzölçümlü arsa 

3.000

İndirmek İçin Tıklayınız

50

17.08.2017

2

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 m2 yüzölçümlü arsa 

2.750

İndirmek İçin Tıklayınız

50

 

17.08.2017

3

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 353 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.366,00 myüzölçümlü arsa 

2.250

İndirmek İçin Tıklayınız

50

 

17.08.2017

4

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m2 yüzölçümlü arsa 

1.100

İndirmek İçin Tıklayınız

50

 

17.08.2017

5

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 933,00 m2 yüzölçümlü arsa 

950

İndirmek İçin Tıklayınız

50

 

17.08.2017

6

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 438 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 848,00 m2 yüzölçümlü arsa 

1.200

İndirmek İçin Tıklayınız

50

 

17.08.2017

7

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62119 ada, 1,2,3,4,5,6,7,9 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 30.109,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

250.000

 

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

17.08.2017

8

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 1,2,11,12 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 13.119,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

110.000

 

İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

100

 

17.08.2017

9

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 6,7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.882,00 m2yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

50.000

İndirmek İçin Tıklayınız

100

17.08.2017

10

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 2,3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.803,00 m2yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

50.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

17.08.2017

11

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62127 ada, 9,10,11 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 8.152,00 m2yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

65.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

17.08.2017

12

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 2,3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.344,00 m2yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

40.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

17.08.2017

13

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 7,8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 4.714,00 m2yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

35.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

24.08.2017

14

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62148 ada, 4,5,6,7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 12.476,00 m2yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

110.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

15

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62112 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 19.950,00 m2  yüzölçümlü arsa

175.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

16

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62121 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.523,00 m2  yüzölçümlü arsa

20.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

17

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.804,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

18

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62126 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.575,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

19

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62140 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.740,00 m2  yüzölçümlü arsa

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

24.08.2017

20

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.484,00 m2  yüzölçümlü arsa

35.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

21

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.824,00 m2  yüzölçümlü arsa

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

22

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.323,00 m2  yüzölçümlü arsa

40.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

23

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.001,00 m2 yüzölçümlü arsa

20.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

24

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62155 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.627,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

 

100

 

24.08.2017

1)    İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)    İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)    İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

 

·         T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

·         T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

·         T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesinin alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5)    Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147