Kayserito Haber

Ankara-Adıyaman-Artvin-Bitlis-Edirne-İstanbul-Kars-Muğla-Van İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi


  

Ankara-Adıyaman-Artvin-Bitlis-Edirne-İstanbul-Kars-Muğla-Van İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

           

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

NO

İHALE KONUSU

TAŞINMAZ 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

1

Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar; 111444 ada,1 parsel, 44.260,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

750.000

2.500

2

Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar; 429 ada, 7 parsel, 933,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

3

Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar; 118 ada, 2 parsel, 1.699,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

4

Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62173 ada, 2 parsel, 3.782,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

5

Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62161 ada, 12 parsel 2.467,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

6

Ankara/Etimesgut/Eryaman; 63394 ada, 1 parsel 5.857,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

300.000

1.000

7

Ankara/Sincan/Osmaniye; 3033 ada, 2 parsel 20.835,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

600.000

5.000

8

Adıyaman/Besni/Aşağı Sarhan; 145 ada, 2 parsel 42.241,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

9

Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 1 parsel, 4.400,25 m²  

 

1.000

100

10

Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 11 parsel, 12.588,40 m² 

 

3.000

100

11

Artvin/Murgul/Petek; 137 ada, 2 parsel, 649,66 m2 ve 4 parsel, 1.043,75 m2 araziler bir bütün halinde

 

500

100

12

Bitlis/Merkez/Saray; 413 ada, 1 parsel, 7.823,57 m²  

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

13

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 4 parsel, 5.488,89 m² 

İndirmek için Tıklayınız

400.000

500

14

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 5 parsel, 4.000,00 m²  

İndirmek için Tıklayınız

300.000

500

15

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 6 parsel, 4.000,00 m²  

İndirmek için Tıklayınız

300.000

500

16

İstanbul/Tuzla/Aydınlı; 147 ada, 1 parsel, 19.931,26 m²

İndirmek için Tıklayınız

400.000

500

17

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 97 parsel, 1.442,12 m²  

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

18

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 98 parsel, 5.360,71 m²  

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

19

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 99 parsel, 5.450,94 m²  

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

20

Muğla/Yatağan/Bencik Merkez; 161 ada, 7 parsel, 25.512,70 m² arazi ve üzerindeki yapılar ile 163 ada, 1 parsel 727,69 m² arazi bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

21

Van/İpekyolu/Çarşı; 1061 ada, 69 parsel, 308,90 m² ve 1061 ada, 70 parsel, 1.395,65 m² araziler üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

500.000

500

 

1. İhaleler için son teklif verme tarihi 06.07.2018’dir.

2. İhaleler, “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir.

3. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

4. İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5. İhale konusu taşınmazlar için hazırlanan Şartname bedelleri İdare’nin;

-  T.C. Ziraat Bankası A.Ş.   TR400001001745387756615738,

-  T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667,

-  T. Halk Bankası A.Ş.         TR250001200945200083000006

numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcı (Ortak Girişim Grubu olması halinde, üyelerden birinin ismi olması da yeterlidir) ile ihaleye konu taşınmaz ismi belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6. Her bir ihale için ayrı Şartname alınması zorunlu olup, son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine elden teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147