Kayserito Haber

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi


İlgi: (a) 16.01.2018 tarih ve 0412/999 sayılı yazımız


(b) Ekonomi Bakanlığı'nın 57637780-724.01.03-E.36499 sayı ve 06.04.2018 tarihli yazısı


Birliğimiz tarafından iletilen ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda, ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemine ilişkin olarak 31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlarında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün teslim evrakında (CBP Form 7501) "A" işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.


Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazıda konuya ilişkin olarak aşağıdaki ilave hususlar yer almaktadır: "23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasım imzalamış, böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sistemi 2020 yılına kadar uzatılmış bulunmaktadır. Ayrıca, yasa geriye dönük olarak kabul edilmiştir."


"Bu bağlamda, 1 Ocak 2018'dan GTS'nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlarda ödenmiş olan gümrük vergileri, gerekli prosedürleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edilmektedir."

 

Saygılarımızla,