Page 7 - Ticarete Bakış
P. 7

tandaşlarımız içimizi acıtıyor, parçalıyor ama mücadelemizin başarılı
     olacağına inanıyoruz. Büyük Türkiye yolunda mücadele eden Cum-
     hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Baş-
     bakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın şahsında bakanlarımızın, ilgili tüm
     kurum ve kuruluşlarımızın başarılı çalışmalarının devamını diliyor ve
     tam destek veriyoruz.

      2016 yılında yaşananların ekonomimize elbette olumsuz yansıma-
     ları olmuştur. AB ve ABD’de yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin
     de ekonomimiz üzerindeki etkisi unutulmamalıdır. Ülkemizin büyü-
     me rakamları hedeflerin gerisinde, ihracat rakamları kapasitemizin al-
     tında kalmıştır.

      Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, emeğimizi esirgemeden,
     gücümüzü boşa sarf etmeden, hizmet yolunda önemli adımlar attık.
     Üyelerimize kaliteli bir mekanda hizmet sunmak için yaptığımız çalış-
     malar mutlu sona ulaştı. Uzun yıllar boyunca üyelerimizin rahat, hızlı
     ve kaliteli hizmeti alacağı yeni hizmet binamızı bitirmenin gururunu
     yaşamaktayız.
      Yeni binamız yalnızca üyelerimize hizmetle kalmayacak, şehrimize
     de önemli katkılar sağlayacaktır. İnşa edildiği alana ayrı bir renk katan
     binamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin toplantılarına ev sahip-
     liği yapabilecek, Ankara’nın doğusunda önemli bir merkez görevini
     de üstlenecektir. Yeni binamızda, üyelerimize sunduğumuz hizmetin
     şeklinin değişeceği, kalitesinin her geçen gün artacağı günleri de hep
     birlikte göreceğimize olan inancımı belirtmek istiyorum.

      Sadece fiziki şartları iyileştirmekle kalmayan yönetim anlayışımız,
     üyelerimize sunduğumuz hizmette kaliteye de büyük önem verme-
     yi gerektirmektedir. Bu anlayış ile yürüttüğümüz kalite akreditasyon
     çalışmalarımız kapsamında; 2013 yılı sonunda C sınıfından B sınıfına,
     ardından 2016 yılı sonunda yapılan TOBB Akreditasyon denetiminde
     de A sınıfı hizmet veren Oda konumuna ulaşmış bulunmaktayız. Av-
     rupa’daki odaların üyelerine verdiği hizmetlerden farksız, 5 yıldızlı hiz-     BAŞKAN’DAN
     metimizin kalitesinin artması için hedefimiz, A Plus sınıfında hizmet
     veren oda haline gelmektir.

      Yönetim olarak yaptığımız çalışmalarda, üyelerimizi bilgilendirme
     faaliyetleri hiçbir dönemde rastlanmayacak kadar artmıştır. Sayıları
     12500’ü bulan aktif üyemize tüm iletişim araçları ile ulaşılmaktadır.
     Meslek Komitesi çalışmalarının yanı sıra, Üye Temsilciliği Sistemi ile
     talepler alınmakta sorunlara çözüm yolları aranmaktadır. Gerek üst
     kuruluşumuz TOBB’da, gerekse milletvekillerimiz ve ilgili bakanlıklar
     nezdinde girişimlerde bulunulmakta ve üyelerimizin menfaatleri neyi
     gerektiriyorsa yapılmaktadır.

      Ekonomik ve siyasi alanlarda yaşanan gelişmelerin olumsuz yansı-
     malarına rağmen bizler her zamankinden daha güçlü şekilde gele-
     ceğe umutla bakmaktayız. 2017 yılının yeni umutlara kapı açacağına
     da inanıyoruz. Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak bizler, her şeye
     rağmen ülkemizin ve şehrimizin geleceğine önemli katkılar sağlaya-
     bileceğimizin farkındayız. 2017 yılının, üyelerimize iyilik ve güzellik
     getireceğine olan inancımızla, daha iyi hizmet sunabilmek için çalış-
     malarımızı sürdüreceğiz.

      Dergimizin yeni sayısında buluşana dek, hepinize huzurlu ve bol
     kazançlı günler diliyorum.

                                      Mart 2017 | TİCARETE BAKIŞ | 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12