Page 9 - Büyük Değişim
P. 9

ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER
                             Üyelerin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının
                             karşılanması amacıyla çeşitli bankalarla kredi protokolleri
                             yapılmıştır.
                             Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında TOBB iştiraki olan
                             MEYBEM A.Ş. ile çalışmalar yürütülmüş ve müracaat
                             edenlere belgelerini almaları konusunda yardımcı
                             olunmuştur.
                             Dezavantajlı gruplara sosyal yardımlarda bulunulmuştur.
                             Kurumlarla proje bazında işbirliği yapılmıştır.
                             Harcırah, harç ve ücretlerde artış yapılmamış, aksine 2014
                             yılında yüzde 25-47 arasında indirim uygulanarak, 3,5
                             milyon TL civarında bir paranın üyelerin cebinde kalması
                             sağlanmıştır.
                             2013 yılından bu yana geçen sürede üyelerimizden alınan
                             aidat ve diğer ücretlerde reel olarak zam yapılmamıştır.
                             İlimizle ilgili ekonomik ve sosyal endekslere ilişkin
                             çalışmalar yapılmış ve üyeler bilgilendirilmiştir.
                             2014 Yılı Nisan ayında 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu
                             Erciyes Üniversitesi ile birlikte düzenlenmiştir.
                             Tüketicilerin yeni çıkan yasalar hakkında bilgilendirilmesi
                             için toplantılar düzenlenmiştir.
                             OSB Hizmet Bürosu, 2014 yılı Ağustos ayında açılmıştır.
                             Büromuzda; dış ticaret ve Oda sicil belgelendirme
                             hizmetleri sunulmaktadır.
                             Üyelerimizin, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi e-devlet uygulamaları
                             için e-imza edinmelerinde kolaylık sağlanmıştır.
                             AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen
                             Startup Kayseri (Ortağım Olur musun?) Programına
                             destek verilmiştir.
                             KTO Üyelerine yönelik;  Etiyopya ve Tayvan Yatırım
                             Fırsatları ve Çin Yatırım Heyeti toplantıları gerçekleştiril-
                             miştir.
                             Mali Suçları Araştırma Kurulu Bilgilendirme toplantıları
                             gerçekleştirilmiştir.
                             Biyogüvenlik Bilgilendirme Semineri, Ekonomi Bakanlığı
                             Destekleri Semineri, Personel Taşımacılığı Yönetmeliği
                             Bilgilendirme Semineri ve Güneş Enerjisinden Elektrik
                             Üretimi Konulu bilgilendirme seminerleri gerçekleştiril-
                             miştir.
                             Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi tarafından
                             düzenlenen, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde AB’nin Etkisi”
                             konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
                             Kayseri Ticaret Odası ile Kredi Kayıt Bürosu işbirliğinde
                             Çek Sorunları, Alacak Riskleri semineri düzenlenmiştir.
                             Sigortacılık Haftası dolayısıyla “Sigortacılık Haftamız
                             Kutlu Olsun” temalı kan bağışı kampanyası gerçekleşti-
                             rilmiştir.
                                   KAYSERİ TİCARET ODASI BÜYÜK DEĞİŞİM | 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14