Page 7 - Büyük Değişim
P. 7

ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER
                             Online ödeme ve belge sistemi hayata geçirilmiştir. Yakın
                             zamanda online hizmet kapasitemiz daha da artacaktır.
                             Üyelerin aidat ödemelerini her mecradan yapabilmeleri
                             sağlanmıştır.

                             Yurt içi fuarlara katılanların ulaşım giderlerinin yarısı
                             karşılanmıştır. Fuarlara katılım konusunda üyelerimize
                             bilgi ve belge desteği verilmiştir.

                             Talep halinde yurt içi fuarlara katılan gruplar için otobüs
                             temini yapılmıştır. Yurt içi fuarlarda stant açan Oda üyeleri
                             ziyaret edilmiştir.
                             Antalya’da gerçekleştirilen YÖREX Yöresel Ürünler
                             Fuarı ve Kayseri Mobilya Fuarı başta olmak üzere çeşitli
                             fuarlarda stantlar açılmıştır.
                             Ulusal çaptaki ve ilimizdeki fuarlarda üyelerimizi
                             bilgilendirme ve denetim amaçlı stantlar açılmıştır.
                             Yurt dışına çıkacak üyelerimiz için vize alımı konusunda
                             destek verilmiştir.
                             Tahkim ve Bilirkişi Merkezi kurulmuştur. Eğitim çalışmaları
                             tamamlanmış, Exper ve Bilirkişi listeleri oluşturulmuştur.
                             Bu merkez ile üyelerin çok uzun süren dava aşamalarından
                             kurtarılması amaçlanmıştır.
                             TIR karnesinin alımında, kredi kartıyla vade farksız ödeme
                             imkânı getirilmiştir.
                             Yük taşımacılığı yapan üyelerimizin Ankara Bölge
                             Müdürlüğü’ne  gitmeden  K  Belgesi  işlemlerini
                             yapılabilmesi için TOBB ve Ulaştırma Bakanlığı ile protokol
                             imzalanmıştır.
                             Üyelerimizin, Odamıza her mecradan ulaşabilmelerini
                             sağlayacak iletişim esaslı düzenlemeler yapılmıştır.
                             Ticaret sicili işlemlerinde Pay (Hisse) devirlerine harç
                             muafiyeti getirilmesi sağlanmıştır.

                             Ticaret Sicili kayıtlarını en iyi tutan ve tacire en çok hizmet
                             veren Oda sıralamasında çok iyi bir konum elde edilmiştir.
                             Bu sebeple Odamıza ödül verilmiştir.
                             Şirket Sözleşmeleri (Ana Sözleşme), İmza beyanı (Tescil
                             Talepnamesi), Düzeltme Beyanları onay işlemleri Ticaret
                             Sicili Müdürlüğünce de yapılabilir hale gelmiştir.
                             Ticaret sicili harçları, zaman kaybını önlemek amacıyla
                             Oda veznesinden tahsil edilir olmuş ve Maliye Bakanlığı
                             bu uygulamamızı talebimiz üzerine Türkiye geneline yay-
                             gınlaştırmıştır.
                             Üyelerimizin, hukuki konulardaki sorularını Oda web sitesi
                             üzerinden hukukçularımıza yöneltebilecekleri sistem
                             oluşturulmuştur.
                             SGK, Devlet Yardım ve Teşvikleri konusunda da üyelerimize
                             danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.                                   KAYSERİ TİCARET ODASI BÜYÜK DEĞİŞİM | 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12