Page 5 - Büyük Değişim
P. 5

yönetimi olarak, 2013 yılında göreve geldiğimizde
                              üyelere daha iyi hizmet etmek için verdiğimiz sözleri
                              tutmuş bulunmaktayız. Üyelerimize hizmet etmek
                              adına üzerimize düşen tüm görevleri en iyi şekilde
                              yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız.

                               Son 4 yıllık dönemde yaşanan yapısal değişiklikler,
                              personelimizin üyelerimize sunduğu hizmetlerdeki
                              memnuniyet, bunun en net göstergesidir. Üyelerimiz,
                              hizmetin odağına konulmuş ve Oda’nın sahibi oldukları
                              bizim dönemimizde en iyi şekilde hissettirilmiştir.
                               Bu doğrultuda yaptığımız icraatlarımızda üye ile
                              iletişim en üst seviyelere çıkarılmıştır. Bilgilendirme
                              faaliyetleri hiçbir dönemde rastlanmayacak kadar
                              artmıştır. Üyenin Oda’ya, Oda’nın da üyeye ulaşımı için
                              gayret gösterilmiştir.12500’ü bulan aktif üyeye tüm
                              iletişim kanalları kullanılarak ulaşılmaktadır.
                               Meslek Komitesi çalışmalarına çok büyük önem
                              verilmiştir. Odanın üyelere faydalı olabilmesinin yolu
                              meslek komitesi çalışmalarıdır. Göstermelik toplantılar
                              değil, meslek gruplarının ihtiyaçlarının belirlendiği
                              toplantılar yapılmış ve üyelerimizin görüşleri tespit
                              edilmiştir. Bununla beraber kurulan Üye Temsilciliği
                              Sistemi ile de Oda’nın üyelerden gelen talepler
                              doğrultusunda yönetilmesi için gayret gösterilmiştir.
                              Üyelerin talepleri, gerek üst kuruluşumuz TOBB’a,
     Başlarken;                    letvekillerimiz ile ilgili bakanlıklar nezdinde yapılan
                              gerekse Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, mil-
                              girişimlerle yetkililere aktarılmış ve üyelerimizin
                              menfaatleri neyi gerektiriyorsa yapılmıştır.
                               Kayseri Ticaret Odası’nın üyelerine daha iyi şartlarda
      Kayseri; üretimde, ticarette ve ihracatta Türkiye’nin  hizmet sunabilmesi için yeni hizmet binası yapımı ger-
     önemli şehirlerinden birisidir.          çekleştirilmiştir. Sadece fiziki şartlarıyla değil ama
      Kalkınmada diğer şehirlere öncü ve örnek olan  aynı zamanda yapılış yöntemi itibarıyla da Türkiye’deki
     Kayseri, şimdiye kadar yapmış olduğu atılımlarla,  diğer Oda, kurum ve kuruluşların dikkatini çekmiş,
     Türkiye’de model olarak gösterilen sayılı şehirler  örnek alınan bir proje ortaya konulmuş ve modern bir
     arasında yerini almış ve marka olma yolunda hızla  hizmet binası üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.
     ilerlemektedir.                  Bütün bu çalışmalar neticesinde üye memnuniyeti
      Kayseri’nin marka olmasında, şehrin önemli sivil  yüzde 70’lerin çok çok üzerine çıkmıştır. Yapılanların
     toplum kuruluşu Kayseri Ticaret Odası da çağın  üyelerimiz tarafından da takdir edildiğini görmek
     gereklerine uygun olan bir yönetim anlayışı ile üyelerine  bizleri mutlu etmiştir. Bu vesile ile üyelerimize teşekkür
     hizmet etmek için çalışmalar yapmıştır.      ediyorum.
      2013 Yılı Mayıs ayından bu yana izlenen yönetim  Üyelerimizin Oda’dan daha çok istifade etmelerine
     anlayışı çerçevesinde “Oda’nın Sahibi Üyelerimizdir”  yönelik bu çalışmalarda emeği geçen Yönetim
     felsefesi ile hareket edilmiştir.         Kurulu ve Meclis Üyelerimize teşekkürü bir borç
                              biliyor, üyelerimizle doğrudan ilgilenen ve onların
     •  Üyelerimiz tüm stratejilerin odağına konulmuştur. memnuniyetlerinin artması için gayret gösteren tüm
     •  Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet  personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum.
       üretilmiştir.                  2013 yılından bu yana yapılan faaliyetlerimize ilişkin
     •  Üyelerimize doğru ve hızlı hizmet verilmiştir. ayrıntılı bilgiler bu çalışmada yer almaktadır.
     •  Üyelerimiz ile ilgili her konu sorgulanmış,  Üyelerimizin takdirlerine sunar, sağlıklı ve bol kazançlı
       araştırılmış ve çözüm getirilmiştir.      günler dilerim.
     •  Üyelerimize daha kaliteli ve etkin hizmet sunma
       bilinci ile hareket edilmiştir.                 Mahmut HİÇYILMAZ

      Odamız, 121 yıllık geçmişinde olmadığı kadar yoğun         Yönetim Kurulu Başkanı
     bir çalışma dönemini yaşamıştır. Kayseri Ticaret Odası

                                   KAYSERİ TİCARET ODASI BÜYÜK DEĞİŞİM | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10