Page 10 - Büyük Değişim
P. 10

ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER
       Yeni bir kurumsal kimlik oluşturulmuş, Oda logosu
       yenilenmiş ve tanıtım filmi hazırlatılmıştır.
       İnternet sitesi yenilenerek üyeye daha aktif hizmet verecek
       hale getirilmiştir.

       Tüketici Yasası, İş Güvenliği Yasası ve benzeri mevzuat
       hakkında görüşler bildirilmiş, ayrıca önemli belge
       sınavlarının şehrimizde yapılması için girişimlerde
       bulunulmuştur.
       SRC sınavının şehrimizde yapılması sağlanmıştır.
       Üyelerimizden iletilen sorunların çözümü ve taleplerinin
       karşılık bulması amacıyla Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a
       doğrudan bilgi arz edilmiştir. Bakanlıklara ve bağlı il
       teşkilatlarına sayısız görüş sunulmuştur.
       Lojistik Köy çalışmalarının tamamlanması ve özellikle
       uluslararası taşımacılık yapan üyelerimizin bir yerde
       toplanması ile ilgili çalışmalara destek sağlanmıştır.
       Kayseri ulaşımının geliştirilmesi amacıyla, il dışında
       yapılan ulaşım konulu toplantılara aktif olarak katılım
       sağlanmıştır.

       Önemli teknik konularla ilgili çalıştay ve paneller
       düzenlenmiştir.
       Belediyeler, Milli Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla
       birlikte kentsel dönüşüm toplantıları yapılmıştır.
       Odamız girişimleri ile yurtdışı ticari örgüt mensupları,
       yurtdışı işadamları ile Kayseri işadamları bir araya
       getirilerek görüşmeler yapılmış ve böylece ihracata
       yönelik olumlu katkılar sağlanmıştır.
       Üyelerimizin katılımı ile yurt dışı iş gezileri gerçekleştiril-
       miştir.
       Ülke ziyaretleri yapılarak heyetler arasında iş ve yatırım
       fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

       Ülkelerin büyükelçileriyle vize protokolleri yapılmıştır.
       Teşvik ve destek mevzuatı, pazar araştırması raporları
       üyelerle paylaşılmıştır.
       Büyükelçiler Kayseri’de konuk edilmiş ve Oda üyeleri ile
       B2B toplantıları gerçekleştirilmiştir.
       Kayseri’de yatırım yapmak isteyen yabancılara Türkiye ve
       AB kaynaklı destekler ve teşvikler hakkında geniş bilgi ve
       destek sağlanmıştır.

      8 | KAYSERİ TİCARET ODASI BÜYÜK DEĞİŞİM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15