Kayserito Haber

2018 Verimlilik Proje Ödülleri


27.10.2017 tarih ve 36293451 sayılı İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün ilgili yazısında; Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temeli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” “Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

 

Buna göre, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir.

 

Başvurular 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün http://vgm.sanayi.gov.tr/sayfa.html?sayfaId=d9c92ce7-8585-4f99-bc2d-c0e5502d8c9b  internet adresinde yer almaktadır.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla…