Kayserito Haber

04 Ocak 2018 Gİ 2018 – 03


Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesi gereğince kamu idareleri stratejik plan hazırlamakla yükümlü bulunmaktadır. Halihazırda yürürlükte bulunan 2014-2018 dönemini kapsayan Başkanlığımız Stratejik Planının uygulama dönemi 31/12/2018 itibariyle sona erecek olup, 2019-2023 dönemini kapsayacak yeni stratejik planımıza ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında paydaşlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz dış paydaş anketine aşağıda yer alan adres ve kullanıcı şifresi ile ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

12 Ocak 2018 tarihine kadar kullanıma açık olacak söz konusu ankete sağlayacağınız katılım ve katkılarınız, Başkanlığımızın önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin belirlenecek amaç, hedef ve stratejilerimizin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, iyi günler dileriz.