Kayserito Haber

Muğla İli Ortaca İlçesi Ekşiliyurt Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi


 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

            T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

SIRA NO

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

 

BİLGİ NOTU

 GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ  (TL)

 İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ

(TL)

 SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 133 ada, 1 no.lu parseldeki 5.774,67 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

7.000

100

16/11/2017

2

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 134 ada, 1 no.lu parseldeki 6.723,83 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

16/11/2017

3

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 134 ada, 2 no.lu parseldeki 1.847,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

16/11/2017

4

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 134 ada, 3 no.lu parseldeki 1.716,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

16/11/2017

5

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 4.776,30 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

6.000

100

16/11/2017

6

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 135 ada, 2 no.lu parseldeki 3.000,00 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

16/11/2017

7

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 135 ada, 3 no.lu parseldeki 3.000,00myüzölçümlü taşınmaz 

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

16/11/2017

8

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 136 ada, 1 no.lu parseldeki 3.997,13 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

16/11/2017

9

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 136 ada, 2 no.lu parseldeki 3.623,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.500

100

16/11/2017

10

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 1 no.lu parseldeki 6.597,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

16/11/2017

11

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 2 no.lu parseldeki 3.000,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

16/11/2017

12

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 3 no.lu parseldeki 3.421,44 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.000

100

16/11/2017

13

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 138 ada, 1 no.lu parseldeki 3.585,79 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.500

100

23/11/2017

14

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 1 no.lu parseldeki 2.121,70 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.500

100

23/11/2017

15

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 2 no.lu parseldeki 6.162,67 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

7.500

100

23/11/2017

16

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 3 no.lu parseldeki 4.446,86 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

5.500

100

23/11/2017

17

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 140 ada, 1 no.lu parseldeki 3.005,40 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

23/11/2017

18

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 140 ada, 2 no.lu parseldeki 3.067,74 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

23/11/2017

19

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 140 ada, 3 no.lu parseldeki 3.376,74 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.000

100

23/11/2017

20

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 141 ada, 1 no.lu parseldeki 4.784,48 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

6.000

100

23/11/2017

21

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 141 ada, 2 no.lu parseldeki 3.201,58 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.000

100

23/11/2017

22

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 1 no.lu parseldeki 3.022,27 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

23/11/2017

23

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 2 no.lu parseldeki 3.686,39 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.500

100

23/11/2017

24

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 3 no.lu parseldeki 3.001,29 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

23/11/2017

25

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 4 no.lu parseldeki 5.030,53 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

6.000

100

23/11/2017

26

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parseldeki 3.834,93 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

30/11/2017

27

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parseldeki 3.025,35 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.500

100

30/11/2017

28

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 2 no.lu parseldeki 3.123,38 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.000

100

30/11/2017

29

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 3 no.lu parseldeki 3.535,05 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

6.000

100

30/11/2017

30

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 1 no.lu parseldeki 4.545,64 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

5.500

100

30/11/2017

31

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 2 no.lu parseldeki 5.362,01 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

6.500

100

30/11/2017

32

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 3 no.lu parseldeki 4.685,45 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

6.000

100

30/11/2017

33

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 1.915,42 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.000

100

30/11/2017

34

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 147 ada, 1 no.lu parseldeki 3.386,87 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

4.000

100

30/11/2017

35

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 148 ada, 1 no.lu parseldeki 2.455,43 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.000

100

30/11/2017

36

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 149 ada, 1 no.lu parseldeki 4.695,84 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

6.000

100

30/11/2017

1) İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-   T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-   T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır.

5) İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

-   Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

-   İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6) Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7) İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8) İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10) İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11) Ayrıca 0 312 585 80 74-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

 

 

 

Saygılarımızla…