Kayserito Haber

Ankara Yenimahalle İlçesi ve Gölbaşı İlçesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirmesi İhalesi


 Sayın üyemiz;

 

Ankara Yenimahalle İlçesi ve Gölbaşı İlçesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirmesi İhalesi

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

           

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRANO

İHALE KONUSU 

BİLGİ NOTU

 GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ (TL) 

 İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ (TL) 

SON TEKLİFVERME TARİHİ

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43842 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 21.734,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

250.000

200

31.07.2018

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.075,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.061,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.459,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

200

31.07.2018

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.146,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

200

31.07.2018

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.850,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

45.000

200

31.07.2018

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111293 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111476 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.094,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

12

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111478 ada, 25 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.424,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

200

31.07.2018

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.383,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.300,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.326,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.040,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

31.07.2018

 

1)      İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)      Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)      İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4)      İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-   T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-   T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5)      Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6)      İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7)      Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

 

 

Saygılarımızla…

 

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147